CCB seminar on Industrial Animal Farming

CCB organized a seminar on Industrial Animal Farming on March 31st in Vilnius. CCBs work has been made possible with support from EU and the Nordic Council of Ministers.

Following are the presentations of the participants:

Jakub Skorupski – CCB Report on Industrial Livestock Farming in the Baltic Sea Region

Gunnar Norén – Best practices for Intensive Rearing of Animals

Albertas Gapšys – Alkiaulininkystės Sektorius Ekonominiame ir Politiniame Lietuvos ir Europos Kontekste

Vytautas Krušinskas – Aplinkosauginiai Reikalavimai Intensyvios Gyvulininkystės Įrenginiams

Ksawery Kuligowski – Environmentally Friendly Technologies of Animal Fertilizers Utilization

Viooltje Lebuf – Requirements for sustainable manure management in Flanders

Algis Baravykas – Kiaulių augintojų požiūris į šiuolaikinius rinkos ir reguliuojančių institucijų iššūkius

Rimantas Braziulis – Intensyvios gyvulininkystės ūkiai – problema be sprendimo

 

nordeneu_env