Apdraudētais Eiropas zutis

Information

Eiropas zutis, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) ir īpaši apdraudēta zivju suga. Taču joprojām jūs tos samērā bieži sastopat uz zivju letes. Populācijas kritums ir nesalīdzināms ne ar vienu citu zivju sugu. 2015. gadā jauno zušu migrācija uz Ziemeļjūras reģionu bija samazinājusies par 99%, salīdzinot ar līmeni, kāds tas bija 1960ajos un 1970ajos gados. Šī iemesla dēļ zinātniskie eksperti un vides NVO pieprasa pilnīgu zušu zvejniecības apstādināšanu, kā arī pieprasa samazināt citus slogus/ietekmes un cilvēku darbības, kas izraisa zušu mirstību, kā piemēram, hidroelektrostacijas.

Map eel migratory route

Category
Biodiversity and nature conservation

Year
2015

Language
Latvian

Download