Baltic Harbour Porpoise

Information

CCBs information om tumlare är nu uppdaterad med de senaste vetenskapliga resultat om hur många tumlare finns i Östersjön, var de befinner sig och framför allt vart de parar sig och uppväxtområden för kalvarna. Projektet SAMBAH har lämnat viktiga insikter om hur vi bättre kan skydda de få tumlare som finns kvar. I broschyren framkommer även CCBs gemensamma krav på nya skyddsområden, förbättrad övervakning och åtgärder för att minska bullret.

Category
Biodiversity and nature conservation

Year
2015

Language
Swedish

Download