CCB Brochure on Microplastic Pollution – Estonian version

Information

Roheliste nõuded:

• Seadustada mikroplastide kasutamise keeld  laiatarbekaupades

• Seada aastaks 2025 eesmärk vähendada  mereprügi 50%

• Läänemere riigid peavad HELCOM‘i  mereprügi piiramise tegevuskava täielikult ellu  viima, kasutades uuenduslikke ja radikaalseid  meetmeid ning strateegiaid.

Mida igaüks teha saab?

• Plastiprügi taaskasutada

• Vältida mikroplaste sisaldavate toodete  kasutamist

• Lüüa kaasa randade koristamisel

• Toetada ühiskondlike organisatsioonide  tegevust mereprügi vähendamise nimel.

Category
Hazardous substances and marine litter

Year
2015

Language
Estonian

Download