CCB Brochure on Microplastic Pollution- Latvian Version

Information

Ko mēs gribam?

• Ar likumu aizliegt mikroplastmasu kosmētikā un higiēnas precēs

• Līdz 2025.gadam samazināt jūru piesārņojošo atkritumu apjomu par 50%

• Ieviest HELCOM reģionālo rīcības plānu jūru piesārņojošo atkritumu apjoma mazināšanai.
Ko Tu vari darīt?

• Nodod plastmasas atkritumus pārstrādei

• Izvairies no mikroplastmasu saturošiem produktiem

• Organizē un piedalies pludmales sakopšanas talkās

• Atbalsti nevalstiskās organizācijas viņu darbā ar jūru piesārņojošajiem atkritumiem.

Category
Hazardous substances and marine litter

Year
2015

Language
Latvian

Download