CCB Brochure on Microplastic Pollution – Swedish version

Information

Vad vi vill:

•Östersjöländerna skall införa ett lagstadgat förbud mot mikroplaster i kroppsvårdsprodukter.

•EU bör ha som målsättning att minska marint avfall med 50 % före år 2025.

•Östersjöländerna skall genomföra HELCOMs regionala aktionsplan gällande marint avfall (HELCOM Regional Action Plan on Marine Litter) genom innovativa och drastiska åtgärder för att minska plastavfall.

Vad kan du göra?

•Återvinn ditt plastavfall.

•Undvik att köpa produkter som innehåller mikroplaster.

•Delta i upprensningen av stränder.

•Stöd medborgarorganisationernas arbete för att motverka marint avfall.

Category
Hazardous substances and marine litter

Year
2015

Language
Swedish

Download