Improvement of farm productivity by preventing nitrogen and phosphorus leaching from soil to water

Information
Improvement of farm productivity by preventing nitrogen and phosphorus leaching from soil to water

Ūkių našumo gerinimas, užkertant kelią azoto ir fosforo išplovimui iš dirvožemio į vandenį

Žemės ūkiui skirtos žemės tręšimas – visuotinė agronominė praktika, kuria siekiama padidinti žemės derlingumą. Deja, tradiciniuose ūkiuose pasėliai vidutiniškai įsisavina tik 50 % azoto, esančio trąšų sudėtyje, o tai reiškia, kad pusė azoto junginių patenka į aplinką ir vandenį (paviršinį arba požeminį). Dėl to ūkininkai patiria nuostolių, kyla pavojus vandens aplinkai. Taip pat pastebimi fosforo junginių nuostoliai, kurie, nors ir yra mažesni, bet ypač pavojingi aplinkai. Todėl labai svarbu tinkamai subalansuoti trąšų santykį (proporcijas), atsižvelgiant į atitinkamą tręšimo laiką ir dirvožemio sąlygas.

Categories
River Basin and Wastewater Management, Sustainable Development, Water protection in Agriculture

Year
2017

Language
Lithuanian

Download