Improvement of farm productivity by preventing nitrogen and phosphorus leaching from soil to water

Information

Poprawa wydajności gospodarstwa rolnego poprzez zapobieganie wymywaniu azotu i fosforu z gleby do wód

Nawożenie gruntów rolnych jest powszechnie stosowanym zabiegiem agrotechnicznym, zwiększającym plony. Niestety przeciętnie tylko 50% azotu dostarczanych z nawozami jest wykorzystywana przez rośliny, co oznacza, że połowa związków azotu zostaje uwolniona do środowiska i przedostaje się do wód (powierzchniowych i podziemnych), powodując straty ekonomiczne dla rolnika i problemy w środowisku wodnym. Straty związków fosforu są mniejsze, lecz jest to również groźne dla środowiska. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zbilansowanie dawek, uwzględnienie odpowiednich terminów aplikacji i warunków glebowych.

Categories
River Basin and Wastewater Management, Sustainable Development, Water protection in Agriculture

Year
2017

Language
Polish

Download