Improvement of farm productivity by preventing nitrogen and phosphorus leaching from soil to water

Information

Improvement of farm productivity by preventing nitrogen and phosphorus leaching from soil to water

Improving agricultural productivity by preventing leaching of nitrogen and phosphorus from soil in water

Lauksaimniecības zemju mēslošana ir bieži izmantota agronomiska prakse, lai palielinātu ražu. Diemžēl parastajās saimniecībās vidēji tikai 50% slāpekļa, ko piegādā ar mēslošanas līdzekļiem, izmanto kultūraugi, kas nozīmē, ka puse no slāpekļa savienojumiem nonāk vidē un ūdeņos (virszemes un gruntsūdeņos), radot saimniekam ekonomiskus zaudējumus un problēmas ūdens vidē. Fosfora savienojumu zudumi ir mazāki, bet tie ir ārkārtīgi kaitīgi videi. Tāpēc ir svarīgi pareizi līdzsvarot mēslošanas līdzekļu proporcijas, ņemot vērā attiecīgos lietošanas laikus un augsnes apstākļus.

Categories
River Basin and Wastewater Management, Sustainable Development, Water protection in Agriculture

Year
2017

Language
Latvian

Download